# Team Country Points
1 polarbears bg 28
2 ESHR bg 1
3 ManCity bg 0